MS Çalışma Grubu

Değerli multipl skleroz hastaları ve profesyonelleri;

Multipl Skleroz Çalışma Grubu ülkemizde MS konusunda uzmanlaşmış tüm hekimlerin ortak çatısıdır. Bu sayfa Türk Nöroloji Derneği Multipl Skleroz Çalışma Grubu tarafından hizmetinize sunulmuştur.

Hastalarımızın ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına çözüm bulmak, ortak bir paydada buluşmak için ‘https://18.192.126.131’ adresini hizmetinize sunuyoruz.

Bu alanda, güvenilir bilgi, kaynak, duyuru ve kişilerin ulaşılmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dileriz.
Multipl Skleroz Çalışma Grubu Adına
Çalışma Grubu Moderatörü
Prof. Dr. Hüsnü Efendi

MS Çalışma Grubu Kimdir?

Moderatör

Prof. Dr. Hüsnü Efendi

Önceki Moderatörler

Prof. Dr. Aksel Siva

Prof. Dr. Rana Karabudak

Prof. Dr. Egemen İdiman

MS Çalışma Grubu Sekreteryası

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Şen

Aktif Üyeler

Katılımcı Üyeler