Güncel Yayınlar

Multipl Sklerozlu Hastalarda Dizabilite ve Relapsların Tele-Nöroloji Yoluyla Değerlendirilmesi

Assessing disability and relapses in multiple sclerosis on tele-neurology

Aralık 2019’un sonundan itibaren COVID-19 enfeksiyonu tüm dünyada yayılım göstermiş, 11 Mart 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir.

Devamı

COVID-19 Salgını Sırasında Multipl Skleroz ve Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğunun Tedavisi

Treating Multiple Sclerosis And Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder During The COVID-19 Pandemic

MS ve NMOSD hastalarının Covid-19 enfeksiyonu için ciddi bir risk grubunda olup olmadıklarına dair net bir veri yoktur.

Devamı

MS, Gebelik ve COVID-19

MS, pregnancy and COVID-19

MS hastalarında şiddetli COVID-19 kliniği görülme riski konusunda tartışma sürmekle birlikte, okrelizumab veya yakın dönemde steroid tedavisi alan hastalarda risk artışı raporlanmıştır.

Devamı

Görüntüleme Perspektifinden Progresif Multipl Skleroz Tanısı

Diagnosis of Progressive Multiple Sclerosis From the Imaging Perspective A Review

MRG (manyetik rezonans görüntüleme), klinik pratikte MS hastalığının inflamatuar dönemde alansal ve zamansal özelliğinin monitorizasyonunu sağlayarak erken tanıya ulaşmada en önemli işlevini yerine getirir.

Devamı