57. Ulusal Nöroloji Kongresi MS Çalışma Grubu Toplantı Notları

MS Çalışma Grubu Toplantısı
28.11.2021

Gündem:

1. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi MS Çalışma Grubu programı hakkında bilgiler verildi.
i. 3 yarım gün kurs
ii. 1 kahvaltı semineri
iii. 1 Çalıştay
iv. 1 Tedavi gecesi
v. Poster ve sözel bildiri oturumları
• 10 oturum başkanı
• 22 konuşmacı
• 6 olgu sunucu
• 5 panelist

2. MS Çalışma Grubu üyelik durumu hakkında bilgiler verildi.
i. Aktif üye sayısı:112
ii. Katılımcı üye sayısı: 13
iii. Değerlendirme aşamasındaki üyelik başvuruları hakkında bilgi verildi.
iv. Yeni üye başvuruları çalışma grubu üyelik kriterlerine uygun olarak değerlendirilmektedir.

3. Çalışma grubumuz tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
• Sonlanan çalışmalar
i. Ulusal MS&Covid-19 çalışması
The outcome of a national MS-Covid-19 study: What the Turkish MS cohort reveals?
MSRD, Mart 2021
ii. Ulusal NMOSD&Covid-19 çalışması
The Turkish experience of Covid-19 Infection in people with NMOSD and MOGAD: a milder course?
MSRD, Kasım 2021
• Yayın aşamasında olan çalışmalar
o Multipl Sklerozda Alemtuzumab Türkiye Gerçek Yaşam Çalışması
o Glatiramer Asetat Tedavisi Alan Multipl Skleroz Hastalarında Yeni Rutin Tedavi Uygulamasına Geçiş Sürecinde İlaç Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
o Ulusal MS&Covid-19 çalışması (2150 hastalık ikinci seri)
• Çalışma grubumuz üyeleri tarafından başlatılan ve devam eden çalışmalar
o Multipl Skleroz’da Fingolimod (Vintor) Gerçek Yaşam Çalışması
o Multipl Skleroz’da Dimetilfumarat (Pharon) Gerçek Yaşam Çalışması

4. MS Çalışma Grubu web sitesi hakkında çalışma Dr. Sedat Şen tarafından bilgilendirme yapıldı.
5. Çalışma Grubu Moderatörü seçimi gündeme alındı.
• Üyelerimiz tarafından Prof. Dr. Hüsnü Efendi’ye 3 yıllık moderatörlük döneminde başarılı çalışmaları için teşekkür edildi.
• Moderatörlük görevine devam etmesi önerildi.
• Oy birliğiyle 3 yıl süre için Prof. Dr. Hüsnü Efendi hocamızın görevine devam etmesi kabul edildi.
6. Diler ve öneriler
• Kongre ve sempozyum gibi etkinliklerde konuşmacı ve oturum başkanlarının mümkün olduğu kadar yüz yüze katılım sağlaması önerildi. Grup üyelerimiz tarafından kabul gördü.
• MS tanısı ve takibi yapan hekimlerin etik ve deontolojik davranışlar açısından birbirleri ile yakın iletişim halinde olmaları önerildi. Grup üyelerimiz tarafından kabul gördü.