57. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ

Koordinator:

Tarih: 27 Kasım 2021 - 1 Aralık 2021

Açıklama:

Ana Tema: Uyku Tıbbı Ulusal Nöroloji Kongresi hepimizin yıl boyunca beklediğimiz, bilimsel alandaki emeklerimizi paylaştığımız, bilgilerimizi, becerilerimizi yenilediğimiz, arkadaşlarımızla özlem giderdiğimiz en önemli bilimsel ve sosyal platformumuz olma özelliği taşımaktadır.