Haberler/Yazılar

57. Ulusal Nöroloji Kongresi MS Çalışma Grubu Toplantı Notları

MS Çalışma Grubu Toplantısı 28.11.2021 Gündem: 1. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi MS Çalışma Grubu programı hakkında bilgiler verildi. i. 3 yarım gün kurs ii. 1 kahvaltı semineri iii. 1 Çalıştay iv. 1 Tedavi gecesi v. Poster ve sözel bildiri oturumları • 10 oturum başkanı • 22 konuşmacı • 6 olgu sunucu • 5 panelist 2. […]

Devamı

1. NMO & MOG & NMOSD-Covid-19 çalışması

Covid-19&MS hastalarının yanı sıra NMO&MOG&NMOSD hastalarımızın verileri de oluşmaya başladı.

Bu hastalarımızın verilerini MS Çalışma Çalışma Grubu olarak bir araya getirmek istiyoruz.

Devamı

MS ve Covid-19 Aşıları 3. Güncelleme

Covid-19 salgınının ikinci yılında etkin ve güvenli covid-19 aşıları tüm dünyada ve ülkemizde uygulanmaya devam edilmektedir. MS hastalarının da diğer kişiler gibi Covid-19 aşılarını yaptırmalarında bir sakınca bulunmadığı gibi, gerek Türkiye MS Derneği ve Ulusal MS Çalışma Grubumuz Bilimsel Kurulları, gerekse Uluslararası MS Bilimsel kurulları ve dernekleri MS’li kişilerin aşı olmalarını önermektedir.

Devamı

Multipl Skleroz Kitabı Yakında

Yeşim Beckmann ve Cihat Uzunköprü yazarlığında Multipl Skleroz, kitabı yakında tüm kitap evlerinde..

Devamı

Multipl Sklerozlu Hastalarda Dizabilite ve Relapsların Tele-Nöroloji Yoluyla Değerlendirilmesi

Assessing disability and relapses in multiple sclerosis on tele-neurology

Aralık 2019’un sonundan itibaren COVID-19 enfeksiyonu tüm dünyada yayılım göstermiş, 11 Mart 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir.

Devamı

COVID-19 Salgını Sırasında Multipl Skleroz ve Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğunun Tedavisi

Treating Multiple Sclerosis And Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder During The COVID-19 Pandemic

MS ve NMOSD hastalarının Covid-19 enfeksiyonu için ciddi bir risk grubunda olup olmadıklarına dair net bir veri yoktur.

Devamı

MS, Gebelik ve COVID-19

MS, pregnancy and COVID-19

MS hastalarında şiddetli COVID-19 kliniği görülme riski konusunda tartışma sürmekle birlikte, okrelizumab veya yakın dönemde steroid tedavisi alan hastalarda risk artışı raporlanmıştır.

Devamı

Görüntüleme Perspektifinden Progresif Multipl Skleroz Tanısı

Diagnosis of Progressive Multiple Sclerosis From the Imaging Perspective A Review

MRG (manyetik rezonans görüntüleme), klinik pratikte MS hastalığının inflamatuar dönemde alansal ve zamansal özelliğinin monitorizasyonunu sağlayarak erken tanıya ulaşmada en önemli işlevini yerine getirir.

Devamı