Giriş YapKayıt Ol

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

MS SÖZLÜĞÜ

Akson

Sinir hücresinin gövdesinden uzanan uzun, ipliksi kısımlar. Akson sinyal iletim görevini yapar. Aksonun ucundaki sinir uyarıları, öteki sinir hücresi ya da ilgili organlara iletilir.

Akut

Ani başlangıçlı, kısa ve göreceli olarak şiddetli bir seyir göstermek.

Anestezi

Ağrısız ve güvenli bir ameliyat için kişinin çeşitli ilaçlar yardımıyla ağrı duymasının önlenmesidir.

Anksiete

İç sıkıntısı, iç daralması, endişe hissi.

Antienflamatuar

İltihabi reaksiyonu önleyici.

Antikor

Bağışıklık sistemi hücrelerinin yabancı maddelere (antijen) karşı ürettiği protein.

Antiviral

Virüslere karşı etkili, virüsün etkisini kıran veya azaltan.

Asemptomatik MS

Belirtisiz MS.

Atak

Yeni ortaya çıkan ve en az 24 saat süren nörolojik belirtiler, yakınmalar.

Ataksi

Dengesizlik.

Atrofi

Bir organ veya oluşumun erimesi.

Babinski Bulgusu

Ayak tabanı bir cisimle çizildiğinde baş parmakların yukarı doğru açılması.

Bağışıklık

Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir.

Benign

İyi huylu.

Beyaz Madde

Beyin ve omuriliğin sinir liflerinden oluşan bölümü.

Beyin Omurilik Sıvısı (BOS)

Omurilik boşluğunda ve beyinde bulunan ve SSS dokularını koruyan ve beslenmesini sağlayan sıvı.

Bilişsel Fonksiyon

Zekânın işleyişiyle ilgili fonksiyon, kognitif fonksiyon.

Bulgu

Sendrom, belirti.

Cerrahi

Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların yaralanmaların vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.

Defekt

Eksiklik, kusur.

Deformasyon

Şekil bozukluğu

Dejenerasyon

Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri.

Demiyelinizasyon

Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.

Depresyon

Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.

Dizartri

Konuşma bozukluğu.

Endemik

Bir hastalık ya da enfeksiyon etkeninin belirli bir coğrafî bölgede sürekli veya yerleşik olarak görülmesi.

Enfeksiyon

Mikropların lokal veya genel olarak organizmaya yerleşmesi, infeksiyon.

Epilepsi

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinir. Beyin sinir hücrelerinde meydana gelen anormal elektriksel aktiviteye bağlı gelişen bir durumdur. Bilinç kaybı ve kasılma gibi durumlar oluşturur.

Hasar

İz, sekel.

Hemiparezi

Vücudun bir tarafında oluşan güçsüzlük (felç) durumudur.

İdiopatik

Oluşumunda bir sebep gösterilemeyen.

İdrar Retansiyonu

İdrar tutulması, idrar yapamama.

İmmünoloji

Bağışıklığı inceleyen bilim.

İnflamasyon

Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.

İnkontinans

Kendiliğinden boşalma, idrar veya barsak hareketlerinin kontrol edilememesi.

Kalıtsal

Irsi, genetik olarak nesilden nesile aktarılan.

Komplikasyon

Bir hastalığın seyri veya tedavisi sırasında, önceden beklenmeyen ve istenmeyen durum.

Koordinasyon

Amaca yönelik bir harekette, iskelet kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içerisinde çalış¬ması ve etkileşimidir.

Kortikosteroid

Steroidler olarak kısaltılır. Vücutta normalde bulunan bir hormon grubuna verilen isimdir. Bazı hastalıkların tedavisinde vücuda dışarıdan tablet, enjeksiyon ya da serum ile verilebilir. Steroidler, inflamasyonu kontrol etmede çok etkilidirler ve bazı hastalıkları hafifletebilirler.

Kronik

Belirti ve bulguları uzun süren, yavaş ortaya çıkan, süregen.

Lezyon

Dokuların işlevselliğini yitirmesi, doku bozukluğu.

Malin (Malign)

Habis kötü huylu.

Miyelin

Sinir hücrelerini sararak koruma ve yalıtım sağlayan kılıf.

Monoparezi

Sadece bir kol veya bir bacağı tutan felç.

MRG

Magnetik alan kullanarak görüntüleme tekniği.

MS

Multipl sklerozun baş harflerinin kısaltılmış hali.

Multipl

Çoklu.

Multipl Skleroz

Beyin ve omurilik sinir hücrelerini etkileyen, bağışıklık sistemi ile ilişkili bir hastalıktır. Genellikle genç yaştaki kişileri ve kadınları etkiler, ataklar ve düzelmeler ile seyreder.

Nöroloji

Beyin, omurilik, periferik sinir ve kaslarla ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır.

Nüks

Yeniden ortaya çıkma, depreşme.

Oftalmoskop

Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.

Omurilik

Omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezî sinir sisteminin bir parçasıdır.

Opak

Donuk, şeffaf olmayan.

Operasyon

Cerrahi müdahale, ameliyat.

Ödem

Vücutta normalde olması gerekenden fazla miktarda sıvı toplanması durumudur.

Palsy

Felç, inme.

Paraparezi

Her iki bacakta güç azalması

Parapleji

Her iki bacakta tam güç kaybı.

Parestezi

His kaybı, uyuşma ve karıncalanma hissi.

Patogenez

Hastalığın esas ve gelişimi.

Patojen

Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar.

Plak

Miyelin kılıfın zedelendiği iltihabi hücreleri de içeren doku alanı.

Refleks

Düşünülmeden, kendiliğinden herhangi bir uyarıcıya karşı verilen tepkiye refleks denir. Refleks merkezi omuriliktir.

Rehabilitasyon

Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma.

Rejenerasyon

Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.

Remisyon

Hastalık belirtilerinin sönmesi.

Sekel

İz, hasar.

Semptom

Vücuttaki bir hastalığa eşlik eden ve hastalığın göstergesini oluşturan belirti.

Skleroz

Hasar gören dokunun kalınlaşması, sertleşmesi ve doğal özelliklerini kaybetmesidir.

Spastisite

Belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıdır.

Tanı

Bir hastalığı tanıma işi, teşhis.

Teşhis

Hastalığın ne olduğunu araştırıp onaya koyma, tanı, tanılama.

Tetkik

İnceleme, araştırma.

Vertigo

Baş dönmesi, dengesizlik hissidir. İç kulak yada beyinin denge ile ilgili bölgelerinin hasarı sonucu gelişen baş dönmesi durumudur.

Viral

Virüslerin neden olduğu enfeksiyon, virüs ile ilgili.

Yan Etki

Beşeri tıbbi ürünlerde beklenen ama istenmeyen etki.

Zar

Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.